Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

"Wyglądasz jak wszystkie pragnienia mężczyzny i jedno więcej, o którym nie wiedział..."
— Erich Maria Remarque
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
9975 074e 500
Reposted frombluuu bluuu vialaparisienne laparisienne
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaalexandrious alexandrious
9996 e311 500
Pozdrawiamy wszystkie Ślązaczki. ;-)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaalexandrious alexandrious
Jaka była? Była inna, była wyjątkowa. Nie była przystosowana do tego toksycznego świata. Była trochę jak takie dziecko. Kiedy poszła golić nogi, wracała cała we krwi. Cieszyła się kiedy widziała balon. Jej nagłe wybuchy złości i pokręcony charakter, raz była słodką delikatną dziewczynką, a za chwilę dziką i namiętną kobietą. Bolało ją, że ktoś krzywdzi, że ktoś umiera, że są wypadki, że jest zło, że ludzie są zawistni, nawet to że dziwki są tanie. Ale przede wszystkim, wierzyła w miłość jak nikt inny i kochała, kochała najmocniej na świecie.
— Autor nieznany

W kontaktach z introwertykiem…

 1. Szanuj ich potrzebę prywatności.
 2. Nie ośmieszaj ich publicznie.
 3. Pozwól im na obserwację, gdy znajdą się w nowej sytuacji.
 4. Daj im czas na pomyślenie, nie wymagaj natychmiastowej odpowiedzi.
 5. Nie przeszkadzaj im.
 6. Upominaj ich na osobności.
 7. Nie zmuszaj ich do tego, by mieli mnóstwo przyjaciół. Wystarczy im jeden dobry.
 8. Jeśli czegoś od nich chcesz, uprzedź wcześniej, by w spokoju skończyli swoje zadania.

 

W kontaktach z ekstrawertykiem…

 1. Szanuj ich niezależność.
 2. Chwal ich przy innych.
 3. Akceptuj i wzmacniaj ich entuzjazm.
 4. Zaskakuj ich.
 5. Zrozum, kiedy są zajęci.
 6. Okazuj im czułość.
 7. Dawaj im wybór.
 8. Pozwól im na odkrywanie i dyskutowanie o tym, co ich interesuje.
— Life Architect
Reposted fromavooid avooid viaalexandrious alexandrious
Moje pragnienia są proste: praca, którą lubię i facet, którego kocham.
— Emily Griffin
Reposted fromxalchemic xalchemic viaalexandrious alexandrious
4703 fd6c 500
Reposted frommonique92 monique92 viairmelin irmelin
9149 603a
8538 8554 500
Reposted frompopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze viairmelin irmelin
5779 8722 500
Reposted from2017 2017 viairmelin irmelin
3756 31af 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
8337 69a6
Reposted fromLonePoProstu LonePoProstu viairmelin irmelin
9103 fb63
meow
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viairmelin irmelin
9251 adb2 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
9148 3a8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
3563 5e02 500
Reposted fromamatore amatore viabesomeoneelse besomeoneelse
3223 3f38 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabesomeoneelse besomeoneelse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl