Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

4646 9353
Reposted fromkarahippie karahippie viaboli boli
Chciałabym być władcą swoich emocji. Po prostu powiedzieć sobie: nie stresuj się tym, to nie ma znaczenia. Ale nie, wtedy muszę zacząć martwić się więcej.
Reposted fromchangecolour changecolour viasatyra satyra
7228 8035 500
Moja Ciszka
Reposted fromcontigo contigo viasatyra satyra
W ciągu kwadransa umyłem się, ubrałem, powiedziałem ‘kurwa’ osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że Ciebie dziś nie zobaczę.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromlambadada lambadada vialiliowadusza liliowadusza

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
2683 d9f1 500
Reposted fromoll oll vialiliowadusza liliowadusza
4885 fd59 500
Reposted fromwabnicu wabnicu vialiliowadusza liliowadusza
4893 ca1a 500
Reposted fromagatiszka agatiszka vialiliowadusza liliowadusza
Nie ma nic gorszego od błagania o miłość. Od czekania. Od bycia w strefie przyjaźni. W strefie byłych. Albo potencjalnych. Jedyna strefa, w której warto być, to swoja własna.
— znalezione
Zadzwoń i powiedz, że też tęsknisz.
— ja. dzisiaj. no zadzwoń.
Reposted fromhesiamela hesiamela vialiliowadusza liliowadusza

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromplayinglove playinglove vialiliowadusza liliowadusza
(...) nasz mózg często stawia na swojej drodze ogromną liczbę przeszkód, przez cały czas myśląc, że będą pomocne.
— Tom Phillips – Ludzie. Krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vialiliowadusza liliowadusza
5678 0991 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vialiliowadusza liliowadusza
9950 4635 500
Reposted frombrumous brumous vialiliowadusza liliowadusza
5209 c2fc
Reposted fromdatfeel datfeel vialiliowadusza liliowadusza
3291 a142
Reposted fromjottos jottos vialiliowadusza liliowadusza
1799 ea9e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialiliowadusza liliowadusza
3802 6dbf
Reposted fromgrobson grobson vialiliowadusza liliowadusza
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 vialiliowadusza liliowadusza
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
— myfuckingreality.soup.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl