Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

1065 cdcd 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viaselsey selsey
9557 d4dc
Reposted fromonlyman onlyman viaoll oll
Reposted frombluuu bluuu viaoll oll
2173 0f0d 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaoll oll
Reposted frombluuu bluuu viafckit fckit
Reposted fromshakeme shakeme viafckit fckit
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viafckit fckit
1999 b74a 500
Przyjemności: Mężczyźni. Wino. Seks. Chodzenie po plaży boso. Muzyka w słuchawkach. Jazda samochodem w nocy. Pierwsza łyżka lodów. (...) Rozmowy z ludźmi, gdy nie zastanawiasz się, co powiedzieć, tylko słowa same z ciebie wypływają. Dobry film. Dobry serial. Długie pocałunki. Wieczór, który masz tylko dla siebie. Nieprzyjemności: Mężczyźni. Kłótnie. Słaby seks. Okres. Kolejki. Nadęte księżniczki. Ludzie opierdalający kelnerki.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viajointskurwysyn jointskurwysyn
2883 fc80
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 07 2018

Tęsknota to jest słowo na Ż:
żarzy się, żagwi, żałuje, żebrze. Tęsknota to jest słowo na B:
boli, blisko, bardzo, beznadziejnie, bez końca.
Tęsknota to jest słowo na T:
Ty.
— Anna Janko, "Pasja według św. Hanki"
Reposted fromperla perla viajointskurwysyn jointskurwysyn
8942 a1c5 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viajointskurwysyn jointskurwysyn
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaarrives arrives
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaarrives arrives
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarrives arrives
0032 56b0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaarrives arrives
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl