Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

Żeby przez to przejść, trzeba po prostu iść naprzód.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
6308 68db 500
Relacje międzyludzkie.
Reposted frompaatryk paatryk viasatyra satyra
3777 e8d7
Reposted fromJuliettevonCat JuliettevonCat viasatyra satyra
6902 4ce2 500
Reposted fromfosgen fosgen viasatyra satyra
1410 0ce9
Reposted fromdecepcion decepcion viasatyra satyra
6685 e34c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viablond blond
5228 291a
Reposted fromretro-girl retro-girl viablond blond

June 20 2017

8288 24e8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viazulu zulu
nie wiem
czy dni mijają
czy ja mijam
— Halina Poświatowska.

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz :
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz. 

— Julian Tuwim
5737 8641 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaemblemat emblemat
3495 703a
Reposted fromsarazation sarazation vialaparisienne laparisienne
0022 9ddd
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
7111 c7f6 500
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve vialaparisienne laparisienne
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
Proszę wybaczyć, że brak mi sił o ciebie walczyć.
— Czesław Mozil
4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl