Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viauciekam uciekam
Reposted fromjasminum jasminum viaanecianow anecianow
7798 5c04 500
Reposted fromtwice twice vialexxie lexxie
Nic nie stoi na twojej drodze oprócz ciebie.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanecianow anecianow
8067 60d3 500
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk vialexxie lexxie
5529 71ed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viauciekam uciekam
5888 5c26
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viauciekam uciekam
7133 fbf5 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaanecianow anecianow
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
4415 0702
Reposted frombrummel brummel viauciekam uciekam
Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viailoveyou iloveyou
3388 ee31 500
Reposted fromtwice twice viafckit fckit
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
5250 e9af 500
Reposted fromidiod idiod viapleple pleple
7346 e64b 500

tinysaurus-rex:

darkbloodyeyes:

thenatsdorf:

Hidden in plain sight. [SteveTheActor1620]

@lotsandlotsofbirds

I see no bird, only banana.

Reposted fromray-rabies ray-rabies vianukot nukot
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viagogullo77 gogullo77
Reposted fromFlau Flau viaMrrruk Mrrruk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl