Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

2429 547a
Reposted fromonlyman onlyman viaalexandrious alexandrious
Kochasz ją, prawda? Jeśli naprawdę ją kochasz, za żadną cenę nie spuszczaj z niej wzroku. Nieważne, co zobaczysz, nieważne, czego się o niej dowiesz, nie odwracaj się od niej. Kiedy już raz będzie w Twoich ramionach, nie puść jej. Kiedy raz zdecydujesz się kogoś kochać, to Twój obowiązek.
— Durarara
5725 ff25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalexandrious alexandrious
1219 d5ea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalexandrious alexandrious

Jeśli nie wiesz jaką podjąć decyzję, zadaj sobie jedno pytanie:

„Czy na pewno boję się odpowiednich rzeczy?”

A później zrób to, co robi się skacząc po raz pierwszy z klifu prosto do morza – podejmij właściwą decyzję, zamknij oczy i krzycz, ale się nie cofaj.

http://volantification.pl/2017/04/11/czy-boisz-sie-odpowiednich-rzeczy
Życie jest za krótkie, by jeść czekoladopodobne wyroby, odchudzać się zawsze z sukcesem i nie grzeszyć myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Za krótkie na to, by było tylko ,,było” zamiast ,,będzie”. Życie jest za krótkie, by odkładać na potem. By zastanawiać się 10 lat nad zrobieniem pierwszego kroku. Jest za krótkie na ,,a może by…” lub ,,jeszcze nie teraz”. Za krótkie na czekanie.
http://www.tekstualna.pl/zycie-krotkie-by/
Reposted fromavooid avooid viaalexandrious alexandrious
Rano spójrz w lustro, zrób przedziałek na głowie i odpierdol się od siebie.
https://pokolenieikea.com
Reposted fromalexandrious alexandrious
Osiągasz to, w co wierzysz. Przyciągasz to, czego pragniesz
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
6675 d201 500
Reposted frompiehus piehus viaalexandrious alexandrious
2192 c90c 500
Twój Vincent.
Jeśli nie ma wyjścia, trzeba je stworzyć. Nie można pozwalać, by świat po prostu Nam się przydarzał.
— Ann Brashares - Nigdy i na zawsze
0881 13fc
Reposted fromtooskaa tooskaa viaalexandrious alexandrious
Zamartwiając się tym, jak wypadniesz, przegrywasz. Po prostu daj z siebie wszystko.
— Usain Bolt
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalexandrious alexandrious
Po prostu nie rób sobie nadziei, bo potem będzie ci przykro.
— Pierwsza miłość
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalexandrious alexandrious
Reposted fromshakeme shakeme viaheroes heroes
9421 5e79
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaalexandrious alexandrious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl