Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

Chciałabym, żeby się udało. 
1263 1fc5 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viazoi zoi
Bądź sobie pochmurny, ale nie rób deszczu.
— Phoebe Buffay, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viazoi zoi
Jak się czyta, to się nie myśli o sobie, tylko się wchodzi w inne światy, a w którymś z tych światów można znaleźć zagubionego siebie.
— Mariusz Maślanka, "Na imię mam Jestem"
1697 0508 500
Reposted fromzciach zciach viafreeway freeway
3455 473a 500
Reposted frompszczola91 pszczola91 viafreeway freeway
9819 3f51 500
Reposted fromtfu tfu viaJuliette Juliette
"Skarżę się na nijaczenie wszystkiego i sam jestem przykładem takiego nijaczenia."

Sławomir Mrożek
Reposted frominmann inmann viaahuramazda ahuramazda
8192 3ff3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaJuliette Juliette
7330 c229 500

vrtoglavicazanosa:

La jalousie / Jealousy  (2013)

Cisza ma kształt twojej nieobecności.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith viaahuramazda ahuramazda
Tak naprawdę żyjemy w mrowisku, gdzie wszyscy robią to samo. Te sznury samochodów, wiozących ludzi rano do pracy, wszyscy podobnie ubrani, jedzący podobne potrawy, czytający te same lektury, mający te same oryginalne pasje. To jest taka sieć. Dlatego szaleństwa dają nam poczucie, że mamy coś własnego, oryginalnego, że coś głęboko przeżywamy. Pokazują, że jesteśmy inni, dają poczucie, że tworzą mój własny świat.
— "O zazdrości" - Lew-Starowicz
Reposted fromAnilorak18 Anilorak18 viaahuramazda ahuramazda
3239 c76e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajestpieknie jestpieknie
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
7971 3180
Reposted fromhormeza hormeza viax-ray x-ray
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl