Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

7828 81a4 500
Reposted fromwetryagain wetryagain viafckit fckit
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
Reposted fromkostuchna kostuchna viafckit fckit
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafckit fckit
0226 90f1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabotanyplay botanyplay
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapamparejra pamparejra
8070 0b36
Reposted fromoll oll viapamparejra pamparejra

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viapamparejra pamparejra
1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viapamparejra pamparejra
7980 ba31 500
Reposted fromwowimtired wowimtired viapamparejra pamparejra
7102 4695 500
5278 b01c 500
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viasatyra satyra
6331 5778 500
Reposted fromdeviate deviate viasatyra satyra
Miłość nigdy nie jest zła. I tak jak powiedziałaś, nie jest wyborem. Ona po prostu się wydarza, a my jesteśmy wobec niej bezradni. 
— Jessica Khoury
Reposted fromiloveyou iloveyou
2578 fbdb
Reposted fromiloveyou iloveyou
3369 c0f4 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viafckit fckit
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viafckit fckit
8330 34a9
Reposted fromAmericanlover Americanlover viafckit fckit
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafckit fckit
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viafckit fckit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl