Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

3095 f873
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir vianaturalginger naturalginger
BOŻE, JAKA JA BYŁAM GŁUPIA...
— I CHYBA NADAL JESTEM' ;/
8884 1483
Reposted frombyheart byheart vianaturalginger naturalginger
Nie lubię. Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia kończy się tak samo.
Reposted fromGeniusz Geniusz vianaturalginger naturalginger
2944 f215
Reposted fromoutline outline vianaturalginger naturalginger
5446 7c8d

travelposts:

nature

0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
0812 d72f
Reposted fromscorpix scorpix viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
9301 7468 500
6689 3e80
Reposted fromveez veez viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
1780 b355 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka

August 01 2017

6982 f2e0
Reposted fromamatore amatore vianaturalginger naturalginger

Wszystko trafił chuj.

- przeszłość, przyszłość, teraźniejszość. 
Nie mów, że nie umiesz, skoro nawet nie spróbowałaś. Przecież ażeby powiedzieć, że się czegoś nie umie, trzeba przynajmniej kilka razy spróbować. Nie wyjdzie za pierwszym razem, to trzeba próbować następny i następny. Jeżeli nie będziesz próbować w życiu nowych rzeczy, mówiąc od razu, że nie umiesz, to będzie Ci nudno. Chcesz, żeby tak było?
— Anna Ficner-Ogonowska "Alibi na szczęście"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianaturalginger naturalginger
4998 73d4
6703 deff
Reposted frommononok mononok vianaturalginger naturalginger
1498 4b22 500
Reposted fromtfu tfu viaddrag ddrag
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl