Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viafckit fckit
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viafckit fckit
3756 00f5 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viafckit fckit
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viafckit fckit
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viafckit fckit
Ona jest inna,
nikt zrozumieć jej nie umie
i nawet ona sama
siebie nie rozumie
od lat niezmiennie
na świat patrzy jak zza szyby
i ciągle żyje...
Ciągle żyje tak na niby.
— Jerzy Andrzej Masłowski
Reposted fromadriannak adriannak viafckit fckit
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viafckit fckit
8422 57a1 500
Reposted fromyannim yannim viafckit fckit
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viafckit fckit
Reposted frombaskua baskua viafckit fckit
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories viafckit fckit
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viafckit fckit
5250 8a3f 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafckit fckit
0722 00f7
Reposted fromretaliate retaliate viafckit fckit
4259 e724

Świetlicki, "Majowe wojny"
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades viafckit fckit
2222 a1d1 500
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viafckit fckit
Reposted frombluuu bluuu viafckit fckit
6066 2615
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafckit fckit
Znasz to uczucie, że jesteś w jakimś miejscu i pytasz sam siebie, co tu robisz? Ze mną jest tak cały czas, skręca mnie, żeby sobie pójść. Z każdego miejsca, w którym jestem, do innego. To nie ma końca.
— Etgar Keret
Reposted fromRubyBlue RubyBlue viafckit fckit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl