Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

6625 8eaa 500
Reposted fromshakeme shakeme viatransfuzja- transfuzja-
6014 2972 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoczekiwania oczekiwania
5256 5a6d
Reposted frommerkaba merkaba viairmelin irmelin
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
4366 7dad 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromshakeme shakeme viapanimruk panimruk
9205 e450 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viaboli boli
chcę być dla Ciebie dobra.
— xxx
7832 c9dd 500
Reposted frompiehus piehus viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

January 17 2020

Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
8766 d186 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Ludzie z depresją po cichutku z naszych oczu znikają. Najpierw nie odbierają naszych telefonów, a potem zupełnie niezauważenie rozpływają się w niebycie.
— prof. Łukasz Święcicki, psychiatra
Reposted fromkyte kyte viaMsChocolate MsChocolate
Bium (koreański) - puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
— Ładne słowa.
Reposted fromavooid avooid viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
Dom jest tam, gdzie jest się szczęśliwym, gdzie się kochało i gdzie doświadczało się miłości.
— Nele Neuhaus
W pewnym wieku, nie chcesz już emocjonalnej huśtawki. Pragniesz troski i spokoju.
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl