Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2020

To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie. 
Reposted fromaleander aleander viaretro-girl retro-girl
3530 a6d5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

February 12 2020

6570 2f89 500
"Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyra satyra
Reposted fromshakeme shakeme vialiliowadusza liliowadusza
“Nie chcę, by inni byli dumni ze mnie. Ja chcę być sama szczęśliwa i zadowolona - ja sama - przez siebie, z siebie i dla siebie.”

— Agnieszka Osiecka
Reposted fromshakeme shakeme vialiliowadusza liliowadusza
1337 feba
Reposted fromrenirene renirene vialiliowadusza liliowadusza
Nie ma nic złego w marzeniach, ciężkiej pracy albo przegranej. Wstydzić można się jedynie tego, że się nie próbowało.
— Jennifer Probst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialiliowadusza liliowadusza
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromglupotaboli glupotaboli vialiliowadusza liliowadusza
Tak naprawdę nauczyłeś mnie jednej rzeczy; bez względu na to, co się stanie, dam sobie radę. Jestem silniejsza niż myślałam. Niż Ty myślałeś.
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialiliowadusza liliowadusza
Ja potrzebuję faceta, który da mi szansę być kochającą, czułą, delikatną, odsłoniętą, odkrytą ze wszystkimi swoimi słabościami, i nie wykorzysta tego.
— potrzebuję
Reposted fromchocoway chocoway vialiliowadusza liliowadusza
Można całe życie wspinać się po szczeblach drabiny i nagle pod koniec odkryć, że stała ona oparta nie o tę ścianę.
— Krzysztof Kaluta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweaterWeatherr sweaterWeatherr
6853 9cc3 500
Uczono nas matematyki, a nie umiemy obliczyć, czy wystarczy nam sił. Uczono nas języków, a nie umiemy się w nie ugryźć. Uczono nas historii, a nie umiemy odróżnić przeszłości od chwili obecnej. Uczono nas o innych, a nie umiemy siebie.
— znalezione (via wiikitoria)
Reposted fromlovvie lovvie viasweaterWeatherr sweaterWeatherr
Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami - "Przygoda z owcą"

February 11 2020

3355 9711 500
Reposted fromhrafn hrafn viamaybeyou maybeyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl